Steel brush

• 17"/430mm

• 18"/450mm

Specific for:
• Timba
• Kroma
• Kroma Sander
• Unika
• Unika Sander
• Futura
• Futura Sander
 Rocky
• Levighetor®
• Bella
• Bella Sander